برچسب: عمل،بیمارستان،مرگ،مردن،وصیت،نامه،دفن،کفن،ایران،اروپا،خارج،وطن،طنز،جدی،روده،ترس،دوست

هر جا که روی…. 19

هر جا که روی….

00چند روز پیش  یکی از دوستان اومده بود پیشم، حالش خیلی گرفته بود، میپرسم چته؟! میگه باید ۳ روز دیگه برم بیمارستان ،عمل دارم! میپرسم عمل چی؟ میگه روده ، باید چند سانت از...