برچسب: طرح

انتقال پایتخت 15

انتقال پایتخت

00 دوستان با توجه به داغ شدن  بحث انتقال پایتخت از تهران به شهر دیگری,  بد نیست که نظر هموطنان رو در این باره جویا شویم .