برچسب: صبر اومدن

آیا به فال عطسه اعتقاد دارید ؟ 3

آیا به فال عطسه اعتقاد دارید ؟

00دوستان,  عطسه زدین,  خیال نکنین که میتونین,  با  یک صبر اومد گفتن  و ٢-٣ تا صلوات فرستادن قال قضیه رو بکنین و برین دنبال کارتون, نخیر دوستان, خواب دیدین خیر باشه, یک اپیشیک کوچیک,...