برچسب گذاری توسط: صاحبخونه

اعتیاد شدید 0

اعتیاد شدید

خطرناک ترین ماده مخدر! دوستمون تعریف میکرد, که چند سال پیش خانواده ای از ایران اومده بودن که از فامیلای دورش بودن و میخواستن چند ماهی تو وین بمونن, ازش خواهش کرده بودن که...

error: Content is protected !!