برچسب گذاری توسط: شیتزوفرن،کسخل،روان، یروانپریش، قاطی،اسکول،پاکروان،روانی،چرت،پرت،بی ربط،وین،اتریش

شیزوفرن 4

شیزوفرن

دوستان دیروز گفتگوی جالبی داشتیم با یکی از هموطنان، البته جالب بودنشم همچین بدون بحث نیست! اما خوب دیگه گفتگویی بود از نوعی دیگر! هر چند که پایان زیاد خوبی نداشت و دوستمون بدون گفتن...

error: Content is protected !!