برچسب: شوخی،جوونی،رفاقت،اشتباه،خجالت،تلافی،جبران،اوست دختر،فرزند،سر کار گذاشتن،اذیت کردن،گول زدن،دامن کوتاه،مدرن

فی‌ داخلون! 8

فی‌ داخلون!

00 ارسال‌شده در نوشته‌های بابی سپتامبر 13, 2010 نزدیکای ظهر بود که در باز شد و اومد تو، بیست، بیست و یکسالی میشد که ندیده بودمش، خیلی‌ خوشحال شدم، خیلی‌ قیافش عوض شده بود،...