برچسب: شاد

خوش میگذره؟!! 0

خوش میگذره؟!!

00دوستان چه آهنگ با حالی, من تعجبم چه جوری من تا حالا اینو نشنیده بودم, مال سال ۲۰۱۴ هست ! اصلا اسم خوانندشم که آرمین نصرتی هست تا حالا نشنیده بودم, دمش گرم. Bia...

گور بابای اقدس 0

گور بابای اقدس

00دوستان, شاید شمام خیلی وقت باشه که dj معروف و محبوب  شهر ما رو ندیده باشین و مثل من دلتون براش تنگ شده باشه, این شما و اینهم استاد حسین فسنقری و ترانه معروف شراره, موهاشو...

شما خونتون مورچه داره؟ 0

شما خونتون مورچه داره؟

00نمیدونم که آهنگه منو یاد این جوکه میندازه یا جوکه منو یاد آهنگه میندازه!