برچسب: سن

0

معرفی نژادهای مختلف سگ ها با عکس و توضیحات و اطلاعات کامل و جامع

00 AffenPinscher نژاد آفن پینچر توضیحات: آفِن پینچِر سگ کوچکی است به همراه پوشش ضخیم و موهای بلند در سرتا سر صورتش.رفتارش مانند تریرهای کوچک است. آسیب پذیر نمی باشد. دارای جثه گرد ،...