برچسب گذاری توسط: ساک

0

توانا بود, هر که دانا بود

  چند وقت پیش دوستان, خانومی از بستگان از ایران تشریف آورده بودن اتریش, پیش ما. میدونین که زمان برگشت به ایران و قبل از رفتن به فرودگاه , یکی از برنامه ها هم...