برچسب: ساواک،شاه،انقلاب،قمار،قرض،دوستی،مردانگی،باد بینی،جوونی،خامی،باور،خیانت،برد،باخت

ساواکی! 1

ساواکی!

00 ارسال‌شده در نوشته‌های بابی سپتامبر 9, 2010  یادش بخیر زمان دانشجویی، مام مثل اکثر جوونای اون زمان که از ایران رفته بودیم انگلیس  بحساب درس بخونیم، هر شب تو دیسکوتک‌ها و کازینو‌ها ولو...