برچسب: زندگی در اتریش،اطریش،مخارج،آموزش،تحصیل،بهداشت،استادارد زندگی،وین،پارس نیوز،امنیت،آسایش،آرامش،بهترین کشور

0

زندگي در اتريش

00 اتريش با دارا بودن خصوصياتي همچون عرضه فرهنگ غني، مناظر طبيعي بي نظير، اقتصاد پويا و خلاقانه در سطح جهاني بعنوان كشوري فرهنگي، هدف گردشگري و نيز شريك تجاري ارزيابي مي شود. برنامه...