برچسب: زن،مرد،تابستون،وین،مرکز خرید،کافه،طنز،کافر،کافور،آروم کننده،تئوری،فرضیه،شوخی،لخت،عریان،خانوم،آقا

کافر و کافور! 0

کافر و کافور!

00٢-٣ روز  پیش دوستان که اینجا بدجوری گرم شده بود، دوستی اومد پیشم و گفت بابا تو این حرارت کی میاد پیشت، نیم ساعتی  ببند بریم یک جا بشینم، نوشابه خنکی ، بستنیی  چیزی...