برچسب گذاری توسط: ریش

1

منشور حقوق بشر

00میگم سیبیل گذاشتم بهم میاد؟ میگه قبلا که سیبیل نداشتی, منو یاد بابام مینداختی. میگم حالا چی ؟ میگه حالا یاد بابا بزرگم! خدا بیامرز, هر وقت منو میدید, بهم شکلات میداد , تو...

ریش ٣ روزه 2

ریش ٣ روزه

00نمیدونم چرا بعضیا  دوست دارن که حال همه  رو بگیرن! دیروز رفته بودم, دنبال یکی از دوستان که با هم بریم جایی, چند  هفته ای بود که همدیگر رو ندیده بودیم,  تا چشش به...

error: Content is protected !!