برچسب گذاری توسط: ریش

1

منشور حقوق بشر

میگم سیبیل گذاشتم بهم میاد؟ میگه قبلا که سیبیل نداشتی, منو یاد بابام مینداختی. میگم حالا چی ؟ میگه حالا یاد بابا بزرگم! خدا بیامرز, هر وقت منو میدید, بهم شکلات میداد , تو...

ریش ٣ روزه 2

ریش ٣ روزه

نمیدونم چرا بعضیا  دوست دارن که حال همه  رو بگیرن! دیروز رفته بودم, دنبال یکی از دوستان که با هم بریم جایی, چند  هفته ای بود که همدیگر رو ندیده بودیم,  تا چشش به...

error: Content is protected !!