برچسب گذاری توسط: رودخانه

دانوب آبی‌! 1

دانوب آبی‌!

00نمیشه در باره وین حرف زد و یادی از موزیک و دانوب آبی و والس نکرد! بگذریم که دانوب اصلا هم آبی‌ نیست اما در زیبایی والس دانوب آبی‌ واقعاً که هیچ شکی‌ نیست،...

error: Content is protected !!