برچسب گذاری توسط: رمضان

ماه مبارک 0

ماه مبارک

میگه اصلا برکت از همه چی رفته! میگم چطو مگه؟ میگه ما که بچه بودیم, ساعت ٤ و ٥ اذون میگفتن, مام با پدر و مادرا  افطاری میخوردیم باز ساعت ١٠ شب میگفتیم شام...

error: Content is protected !!