برچسب: رشتی،ترک،اصفهانی،قزوینی،مشهدی،قمی،تهرانی،کاشی،یزدی،شیرازی،آبادانی،عرب،فارس

جوک های پارس نیوز قسمت یازدهم

جوک های پارس نیوز قسمت یازدهم

00دوستان با اجازه و توصیه کیان عزیز، قسمت یازدهم جوک های پارس نیوز رو شروع کرده  و اطمینان داریم که این قسمت نیز مانند دیگر قسمت ها، مورد توجه هموطنان  گرامی قرار خواهد گرفت....

جوک های پارس نیوز قسمت دهم

جوک های پارس نیوز قسمت دهم

00با قدر دانی مجدد از دوست و یاور همیشگی پارس نیوز کیان گرامی  و با اجازه ایشون قسمت دهم جوک هامونو آغاز میکنیم و امیدواریم و تقریبا مطمئن، که این قسمت هم مورد استقبال همگانی...