برچسب: دوغ،نوشابه،فرار،اسم،عوض کردن،سابق،آبعلی،کوکا کولا،لیموناد،لندن،آلمان،ماست،سودا،گازدار،مهمون،گرون

دوغ آبعلی! 9

دوغ آبعلی!

00ارسال‌شده در نوشته‌های بابی در سپتامبر 12, 2009 آدم باید کلش کار کنه، منو خدا هر چی‌ بهم نداده باشه، یک کله داده که عین ساعت کار میکنه، بخصوص در موارد اقتصادی! قبول نمیکنین، بخونین...