برچسب گذاری توسط: دوست دانا

0

نخل شاداب

00چند روز پیش رفته بودم خونه یکی از دوستان, دیدم یک نخل خیلی قشنگ و تر و تازه تو گلدون تا آشپزخونشه. خیلی تعجب کردم آخه اصلا فکر نمیکردم که اهل گل و گیاه...

error: Content is protected !!