برچسب: دختر،فرزند،ناراحتی،غم،غصه،قهر،آشتی،رضا صادقی،آهنگ،ببی،لاریسا ،لاریسا،پدر،خانواده

10

تقدیم به لاریسای عزیزم!

00 دوستان امروز عجیب حالم گرفتست، لاریسا، دختر کوچیکم، باهام قهره! صبح یک کلمم باهام حرف نزد! هرکاری  کردم که یه چیز بگه، یک لبخند بزنه نشد که نشد! دیشب واسش یک کادو  برده...

error: Content is protected !!