برچسب: خطر، احتیاط، لامپ، بخار، گرد، شیشه خرده، اطلاعات، ضروری

در صورت شکستن لامپ کم‌مصرف چه باید کرد؟ 0

در صورت شکستن لامپ کم‌مصرف چه باید کرد؟

00شکستن این لامپ‌ها هم می‌تواند به خطرات جدی منجر شود. گروه تحقیقاتی “فناوری سبز” یا “گرین تک” در ایران می‌گوید، اگر لامپ فلورسنت بر روی خاک شکست تا چند سال هیچ نوع گیاه و...