برچسب: خرما،عزا،کرم،بم،ایران،مرگ،فوت،حراج،فروشگاه،سوپرمارکت،مزافتی،رطب،آریا،آریایی،وطن،پارس نیوز، parsnews