برچسب: حیوان

عکس خانوادگی 0

عکس خانوادگی

00بد جوری اعصابا داغونه دوستان! یکی از دوستان یک عکس گذاشته تو فیسبوک با سگش، زیرشم نوشته من و پسرم! ازش سوال کردم، آقازاده چند سالشونه؟

اینا دیگه خیلی خرن 0

اینا دیگه خیلی خرن

00چند وقت پیش دوستان, با دخترم رفته بودیم جایی که اسبا رو نگهداری میکردن. دخترم پرسید, بابی تو سواری هم بلدی؟

جواب قانع کننده! 0

جواب قانع کننده!

00رفته بودیم پارک, آقایی مال بوسنی نون آورده بود داشت میداد به گوسفندا!