برچسب: حالگیری

قاضی منصف 4

قاضی منصف

00بیست و چند سال پیش بود, دادگاه داشتم با صابخونه و ساعت ٩ باید اونجا میبودم,  با وجودی که خیلی زود هم از خونه زده بودم  بیرون, از شانس بد من  خوردم به ترافیک...

خرید مناسب 1

خرید مناسب

00بعضی ها دوستان، عجیب دوست دارن که حال همه رو بگیرن، مثل همین دوست خود من  ناصر خان! بچه بدی هم اصلا نیست ها اما هر وقت هر کی هر چی میخره و کلی از...