برچسب: جوک ماه،جوک روز،جوک هفته،جوک سال،جوک توپ،جوک تاپ،آخر خنده،joke ، فارسی،پارسیان، ایران،iran

بهترین دانشگاه در ایران 0

بهترین دانشگاه در ایران

00در ایران، نتایج رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی اعلام شده. پنج دانشگاه اول همگی در تهران هستند. دانشگاه تهران با ۱۰۰ امتیاز، اول شده. وزارت علوم و فن آوری گفته در این...