برچسب: جوان، دکتر،قلب،داخلی،پزشک،کاردیولوژی،وین،اتریش،کاردیولوگه،متخصص،انفارکتوس