برچسب گذاری توسط: جواب

در خواستگاری چه چیزهایی باید پرسید 0

در خواستگاری چه چیزهایی باید پرسید

خجالت کشیدن از پرسیدن سوال، از بزرگ ترین اشتباهاتی است که می توانید انجام بدهید. اشتباهاتی که ممکن است به قیمت همه عمرتان تمام شود. پس خجالت و رودربایستی را کنار بگذارید و واقعا...

جواب قانع کننده! 0

جواب قانع کننده!

رفته بودیم پارک, آقایی مال بوسنی نون آورده بود داشت میداد به گوسفندا!