برچسب: جواب

در خواستگاری چه چیزهایی باید پرسید 0

در خواستگاری چه چیزهایی باید پرسید

00خجالت کشیدن از پرسیدن سوال، از بزرگ ترین اشتباهاتی است که می توانید انجام بدهید. اشتباهاتی که ممکن است به قیمت همه عمرتان تمام شود. پس خجالت و رودربایستی را کنار بگذارید و واقعا...

جواب قانع کننده! 0

جواب قانع کننده!

00رفته بودیم پارک, آقایی مال بوسنی نون آورده بود داشت میداد به گوسفندا!