برچسب گذاری توسط: تفت دادن

0

نکته های مهم در باره سرخ کردن با روغن

چگونه غذا را سالم سرخ کنیم همه مي‌دانند غذاي آب پز هر چه قدر هم كه هنرمندانه درست شده باشد، باز به پاي غذاي سرخ ‌شده نمي‌رسد. غذايي كه سرخ مي‌شود، اگرچه براي خيلي‌ها...

error: Content is protected !!