برچسب: تعطیلی،مسافرت،مرد،زن،خانوم،قا،تصمیم،تراول،آژانس،ابهت،ایرانی،خارجی،اروپایی،زن ذلیل،احترام،ترس

مردم مردای قدیم! 4

مردم مردای قدیم!

00ارسال‌شده در بهترین نوشته‌های بابی در آگوست 3, 2009 زنگ زدم به خانومم، گفتم بریم؟ پرسید کجا؟ گفتم چیکار داری دیگه بگو آره یا نه! گفت آخه بدونم کجا میخوایم بریم، گفتم یه جای...