برچسب گذاری توسط: ترنج،ماهنامه،نشریه،تولد،سالگرد،انتشار،مجله،فارسی،وین،اتریش،جشن،هدیه،نشر

یکسال ماهنامه ترنج 3

یکسال ماهنامه ترنج

ماهنامه خوب  ترنج با انتشار شماره دوازدهم ، سالگرد انتشار یک ساله این مجله خواندنی فارسی زبان را جشن میگیرد. ما نیز بدینوسیله برای این مجله آرزوی موفقیت نموده از همه دست اندرکاران این ماهنامه...