برچسب گذاری توسط: بی ربط

صنار بده آش 0

صنار بده آش

میگم, اش نخورده و دهن سوخته که میگن همین داستان ماست! میگه باز چیه سر و صدا راه انداختی؟ میگم, اینو قبول کن, اونایی که آش میخورن ها, آشخورشون ملسه, میدونن چه جوری آشو...

error: Content is protected !!