برچسب: بی خانمان

2

شراب قرمز

00ارسال‌شده در نوشته‌های بابی اکتبر 18, 2010 چند روز پیش بود، اومدم سر صبحی‌ در مغازه رو باز کنم، دیدم آقایی  پرسید مغازتون بازه، گفتم همین الان، چند لحظه صبر کنین. اومد تو، پرسیدم...

error: Content is protected !!