برچسب گذاری توسط: بوداپست،مجارستان،مسافرت،وین،وصیت،پارلمان،گردش،لندن،پاریس،روم،استانبول،ایران،سبزوار،نیشابور،ششتمد،کیذور،طرقبه،شاندیز،جاغرق

2

پارلمان بوداپست

دوستان وفادار پارس نیوز حتما در جریان هستن که من برای چهلومین بار هفته پیش با فامیلا که از ایران تشریف آوردن، سفر کوتاهی به بوداپست داشتم، با وجودی که