برچسب گذاری توسط: برزیل ٢٠١٤

1

عشق به فوتبال

دوستان این عشق و علاقه بیش از حد من به فوتبال, کم کم داره مشکل ساز میشه! از وقتی که مسابقات جام جهانی شروع شده من عادت کردم که روزی ٣ تا مسابقه رو...