برچسب گذاری توسط: بد انداختن

ریش ٣ روزه 2

ریش ٣ روزه

نمیدونم چرا بعضیا  دوست دارن که حال همه  رو بگیرن! دیروز رفته بودم, دنبال یکی از دوستان که با هم بریم جایی, چند  هفته ای بود که همدیگر رو ندیده بودیم,  تا چشش به...

error: Content is protected !!