برچسب: با صرفه

بوسیدمو گذاشتمش کنار 7

بوسیدمو گذاشتمش کنار

00 بله دوستان, بعد از دهه ها, بلاخره دست از سیگار کشیدن , کشیدم, جای اینکه سیگار بکشم, دست کشیدم! اینهم ویدیویی هست از آخرین سیگاری که دقیقا ٨ روز پیش کشیدم و گذاشتمش...

error: Content is protected !!