برچسب گذاری توسط: بازار،بوتیک،لباس فروشی،وین،کفتر،کفتر باز،پرپرو،دون پاشیدن،راهنمایی،مشورت،wien،parsnews،austria،vienna،iran،خاطره،بچگی‌،کودکی

4

کسادی بازار و جوجهِ خروس!

دیروز رفته بودم پیش یکی‌ از دوستان، تازگی مغازه لباس فروشی باز کرده، بوتیک به حساب خودش! خیلی‌ از کسادی بازار مینالید و دلش پر بود، میگفت، صبح تا شب اینجا نشستیم، احدی هم...