برچسب: ایران ،ایرانی،رسم،رسوم،حال،احوال

احوالپرسی با خارجی ها! 1

احوالپرسی با خارجی ها!

00دوستان حال و احوال کردن هم با این خارجیها درد سره بخدا! دیروز دیدم یکی از مشتری های اتریشی اومد تو مغازه، چونکه چند دفه ای اومده بود پیشم، گفتم بزار حالی بهش بدم...

error: Content is protected !!