برچسب: امیر نادری،Cut

فیلم های ایرانی در فستیوال فیلم وین! 2

فیلم های ایرانی در فستیوال فیلم وین!

00دوستان یک خبر خوش و یک خبر بد  براتون داریم!  فیلم  ایرانی معروف و برنده جایزه فستیوال های مختلف، جدایی نادر از سیمین رو در ویناله امسال وین، در دو روز، در ۲ سینمای...