برچسب: اماکن دیدنی اتریش

Rust شهر لک لک ها 0

Rust شهر لک لک ها

00در استان بورگنلند اتریش, در ٧٥ کیلومتری وین و ٣-٤ کیلومتری مرز اتریش و مجارستان, شهری واقع شده با نام روست, این شهر سالیان درازیست که لک لک های زیادی را برای تخم گذاری...