برچسب: افسردگی،دپرسیون،ناراحتی،غم،غصه،مرض ،مشکلات،هوا،بارون،سرد،آفتاب،مداوا،دوست،همسر

دپرسیون 3

دپرسیون

00دوستی دیروز اومده بود پیشم و نگران خانومش بود، میگفت که کم کم داره افسردگی میگیره! پرسیدم چرا، ناراحتیش چیه؟ گفت، بخاطر هوا، بسکه هوا بده و  بارون میاد!  هر روز که از خواب...