برچسب: ازدواج،اشتباه،عروسی،دامادی،توصیه،زن،مرد،همسر،مادر،خواهر،پشیمانی

دردیست غیر مردن  آن را دوا نباشد! 3

دردیست غیر مردن آن را دوا نباشد!

00دیروز طبق معمول نشسته بودم   تو مغازه و با درد و مشکلات خودم درگیر  بودم  که در باز شد و شهرام وارد شد! میگه سلام خوبی؟ میگم ای! میگه ای دیگه چیه؟ خوبی،...