برچسب گذاری توسط: ارمنستان،پلیس،آمبولانس،دکتر،بیمارستان،اضطراری،اورژانس،مدرسه،سفارت،فارسی،ایروان،ایران،Irevan،iran