برچسب: آمار،اسم،نام،دختر،پسر،تعداد،معنی،ریشه،اصلیت،اصل و نصب،سوال،جواب،اطلاعات دقیق،امتحان

آمار کمی تا قسمتی جالب! 18

آمار کمی تا قسمتی جالب!

00 دوستان آیا میدونستین چند نفر ایرانی هم اسم شما هستند! من خودم تا دلتون بخواد هم اسم دارم تو ایران، تا همین دقیقه  که دارم این مطلب علمی و اجتماعی وبسیار  جالب رو...