برچسب: آدرس،شماره تلفن،اسم، نام، سینما،تهران،پایتخت،برنامه، فیلم،ایران