برچسب گذاری توسط: آبی

آخرین روز پاییز در وین 0

آخرین روز پاییز در وین

00دوستان, امروز در کنار شاخه ای از رودخانه دانوب وین بودم و عکس هایی گرفتم که نشون میده بیخودی به این رودخونه, دانوب آبی نمیگن, رنگ آب, کاملا آبیه!

دانوب آبی‌! 1

دانوب آبی‌!

00نمیشه در باره وین حرف زد و یادی از موزیک و دانوب آبی و والس نکرد! بگذریم که دانوب اصلا هم آبی‌ نیست اما در زیبایی والس دانوب آبی‌ واقعاً که هیچ شکی‌ نیست،...

error: Content is protected !!