دسته: نیازمندیهای مجارستان

شماره تلفن های ضروری در مجارستان 0

شماره تلفن های ضروری در مجارستان

31

ایرانیان مقیم بوداپست!

دوستان با توجه به اینکه عده زیادی از هموطنان مقیم مجارستان به سایت ما لطف دارند و روزانه بسیاریشون سایت ما رو چک میکنند، ما هم تصمیم گرفتیم که یک قسمت رو به هموطنان...