دسته: best of facebook

0

اجرای زنده محراب توسط استاد جواد یساری

00 دوستان من که کشته مرده و از مریدان قدیمی استاد یساری هستم شما رو نمیدونم. متن کامل محراب با صدای استاد جواد یساری: تو که محراب نگات قبله راز منه اون دوتا چشم...

error: Content is protected !!