دسته: سرگرمی و تفریح

0

زیبا شیرازی مرد من

00 دوستان, بد و خوبی دیدین, حلال کنین, من که دیگه رفتم واسه خوشبخت شدن! این عزیز بزرگوار,اصلا مثل اینکه بیوگرافی منو گذاشته جلوش, درست داره مشخصات منو میگه, روش نشده مستقیم بهم تلفن...