دسته: سرگرمی و تفریح

0

امان از درد دوری با صدای خانوم حمیرا با متن ترانه

00 loading…   متن کامل امان از درد دوری با صدای خانوم حمیرا:  تو اونجاومن اینجا امان از درد دوری من ماندم و رویاها نه شوق ونه سروری امان ازدرد دوری امان ازدرد دوری...