دسته: persian food recipes

علی زند وکیلی فصل زرد با متن ترانه

10 متن آهنگ فصل زرد علی زند وکیلی از اینجا میروم روزی تو میمانی و فصلی زرد بگو با این خزان آرزوهایم چه خواهی کرد از اینجا میروم شاید همین امروز یا فردا تو...